Üldist

Vastse-Kuuste raamatukogu on asutatud 1914. aastal, praeguses asukohas tegutseme alates aastast 1998.  Lähemalt ajaloo juures.

01.01.2016 seisuga oli raamatukogu teeninduspiirkonnas 767 inimest. Raamatukogu asukoht on soodne – vallakeskuses põhikooli majas asudes on see kergesti ligipääsetav nii kohaliku kooli õpilastele kui ka teistele vallaelanikele. Raamatukogu asub koolimaja esimesel korrusel, meie kasutada on koolimajast 125 ruutmeetrit.

Raamatukogu täidab kooliraamatukogu ülesandeid põhikogu osas.