Lugejaks vormistamine

Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Lugeja kohta kantakse raamatukogu andmebaasi järgmised lugejaandmed: lugeja nimi, isikukood, elukoht (postiaadress), telefon, e-posti aadress ja lugejarühm.

Kuni 16-aastaseid lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel (kuni 15-aastaseid õpilasi ka õpilaspileti alusel) ning vanema, eestkostja või hooldaja kirjalikul nõusolekul. Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib raamatukogus kuni isiku 16-aastaseks saamiseni.

Lugeja annab allkirja lugejaandmete õigsuse ja raamatukogu kasutamise eeskirjaga tutvumise kohta.

 Lugejaks registreerinule väljastatakse lugejakaart. Lugejakaardi kaotamise või kahjustumise korral selle asemele uue väljastamine on tasuline. Teenuse hinna määrab Vastse-Kuuste Vallavolikogu.

Igal aastal registreeritakse lugejad ümber (nime, elukoha, e-posti aadressi jt lugejaks registreerimisel antud andmete kontrollimine).