Uudised

Kunst raamatukokku

Tingimused

Näituste korraldamine on tasuta, näitused on avatud kõigile huvilistele ning nende külastamine on samuti tasuta.
Raamatukogud annavad näitusteks kasutada oma inventari ja tehnikat, aitavad vajadusel näituste ülespanemisel, näituse avamisürituse tegemisel jne.

Ootame nii ühis- kui ka personaalseid näitusi, nii traditsioonilisi näitusi kui ka uusi vorme (häppening jm). Kunstnike töödeks võivad olla näiteks koomiksid, raamatuillustratsioonid, moekollektsioon, fotod, joonistused, puu- ja metallitööd, nahkehistöö jne. Täpseid tingimusi töödele ei seata, kuid töid, mis võivad kedagi solvata või lähevad vastuollu meie ühiste väärtustega, ei eksponeerita.
Igal kunstnikul on võimalik oma töid raamatukogus eksponeerida üldjuhul üks kuu.
Kandideerimiseks esitab iga kunstnik või kunstnike grupp avalduse sellele raamatukogule, kus soovib näitusega esineda.
Pöörduge julgesti raamatukogude poole!

Põlvamaa rahvaraamatukogude näitusepindade kirjelduse ja avalduse vormi leiad SIIT

Ajakava

2017. a 30. septembrini avalduste esitamine noorte kunstnike poolt oma näituste korraldamiseks valitud raamatukogus.
30. novembril 2017 Põlva Keskraamatukogu avalikustab Põlvamaa raamatukogude näitusekava
2. jaanuarist - 29. detsembrini 2018 Noorte näitused ja teemakohased üritused Põlvamaa rahvaraamatukogudes.