Kasutajakoolitus

Pakume kõigile Vastse-Kuuste raamatukogu kasutajatele, kes soovivad arendada oma infokirjaoskust,

INDIVIDUAALÕPET (info otsimine elektronkataloogidest, andmebaasidest jne),

RÜHMAKOOLITUST (raamatukogu, uute raamatute, tuntud lastekirjanike tutvustus lasteaiarühmadele ja algklassidele, tarbe- ja teatmekirjanduse ning selle kasutamise tutvustamine alg- ja keskastme klassidele, info otsimine elektronkataloogidest, andmebaasidest jm kõikidele huvilistele).

Eelregistreerimine kohapeal või tel 792 0394 või raamat@vkuuste.ee