Lingid

ESTER, RIKSWEBURRAM – Eesti raamatukogude e-kataloogid

ISE
Internetipõhine Eesti humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite bibliograafiline andmebaas

DIGAR

Eesti Rahvusraamatukogu poolt koostatav digitaalne arhiiv

DIGAR
Eesti ajalehtede andmebaas - Eesti Rahvusraamatukogu poolt koostatav digiteeritud ajalehtede andmebaas

ERB
Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas. ERB sisaldab Eestis ja eesti keeles mis tahes infokandjal ilmunud raamatuid, perioodilisi väljaandeid, kaarte, noote, heli- ja videosalvestisi. Uued väljaanded registreeritakse sundeksemplarina Eesti Rahvusraamatukogusse saabumisel, vanematega täiendatakse andmebaasi järk-järgult tagantjärele.

DEA
Digiteeritud eesti ajalehed. DEA on veebipõhine vanemate eestikeelsete ajalehtede pildifailide digitaalne kogu. Andmebaas kajastab valikut aastatel 1857-1930 ilmunud ajalehtedest ja nende kaasannetest: Perno Postimees ehk Näddalileht, Postimees, Päewaleht, Sakala, Tallinna Teataja, Vaba Maa, Kündja, Marahwa Näddala-Leht. Andmebaasis on olemas järgmised Sakala aastakäigud 1878-1905 ja 1909-1932.

Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia (20. saj 1. pool)

KODULOOPORTAAL 

Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid, tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga.

Arhiiviteabe virtuaalne uurimissaal VAU

EEVA

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu, mis hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi  keskpaigani. Koostajaks TÜ raamatukogu ja Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakond, koostööpartneriks on Eesti Kirjandusmuuseum.

FOLKLORE

Eesti rahvaluule andmebaasid

e-keelenõu

Eesti Keele Instituudi e-keelenõu - keelenõuanded

Eesti Rahvusraamatukogu 
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Eesti Lastekirjanduse Keskus

Eesti raamatukogude elektronkataloogid