Lugejaks vormistamine

Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Kuni 16-aastaseid lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel (kuni 15-aastaseid õpilasi ka õpilaspileti alusel) ning vanema, eestkostja või hooldaja kirjalikul nõusolekul. Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib raamatukogus kuni isiku 16-aastaseks saamiseni.

Lugeja annab allkirja lugejaandmete õigsuse ja raamatukogu kasutamise eeskirjaga tutvumise kohta.

 Lugejaks registreerinule väljastatakse lugejakaart.

Igal aastal registreeritakse lugejad ümber .