Ajaloost

Vastse-Kuuste raamatukogu asutamise aja kohta on õnnestunud välja selgitada järgmist.

1908 – Vastse-Kuuste rahvaraamatukogu seltsi asutamise aasta Võnnu kihelkonna seltside ja ühingute nimekirjas koguteose „Eesti” 1925. aastal ilmunud I osas „Tartumaa” (lk 478).

1914 – teade ajalehe “Olevik” 18. veebruari numbris: „Vastse-Kuuste vallas on rahvaraamatukogu-selts asumas. Põhjuskirjad saadetakse neil päevil kinnitusele. Seltsi tegevuse-piirkonnaks on Võru ja Tartu maakonnad, juhatuse asupaigaks Vastse-Kuuste vald. P.A.K.”

1914 – teade 12. mai Liivimaa Kubermangu Teatajas: vastavalt Liivimaa kubermangu seltsiasjade nõukogu määrusele on Vastse-Kuuste raamatukogu selts kantud seltside ja ühingute registrisse.

1915 – sissekanne 1917. a Liivimaa Kubermangu-valitsusse laekunud aruandes Tartu (Jurjevi) maakonnas tegutsemisluba omavate raamatukogude ja lugemislaudade kohta: 18. märtsil 1915 on Vastse-Kuuste rahvaraamatukogu seltsi raamatukogule asukohaga Vastse-Kuuste (Novo-Kust) vallas Jakobi talus väljastatud tegutsemisluba nr 1691, tegevuse eest vastutav isik August Pau.

Kui lähtuda arhiiviallikatest, tuleb raamatukogu asutamise aastaks pidada aastat 1914. Aga samas, miks mitte 1908? Sest arhiivitöötajate hinnangul võib arhiividokumentidest siiski kaudselt välja lugeda, et 1914. aastal võis olla tegu seltsi taasasutamisega. Raamatukogu juubeli tähistamisel oleme siiski lähtunud arhiiviallikatest ja väärikat 100. juubelit pidasime koos sõpradega aastal 2014.

Tegutsemise algaastail asus raamatukogu Lootvinas, kust see alles 1937. aastal toodi üle Vastse-Kuustesse. Kuni 1948. aastani tegutses raamatukogu Vastse-Kuuste kooli ruumes. Järgnevad 44 aastat paiknes raamatukogu 1934. aastal ehitatud Vastse-Kuuste Vallavalitsuse hoone kahes toakeses. 1992. aastal anti raamatukogu käsutusse neljatoaline korter aleviku ühes korruselamus. 1998. aastal kolisime oma praegusesse asukohta – Vastse-Kuuste Koolis asuvatesse renoveeritud ruumidesse.

Peale Vastse-Kuuste valla ühinemist Põlva vallaga liideti Põlva valla territooriumil asuvad väiksemad raamatukogud Põlva Keskraamatukoguga ning alates 1. juunist 2018 oleme Põlva Keskraamatukogu harikogu.