Laenutus

Teavikute kojulaenutus

  Täiskasvanud lugejatele laenutatakse teavikuid koju 30 kalendripäevaks, lastele 15 päevaks, perioodikaväljaandeid ja auviseid kuni 7 päevaks.

  Kojulaenutatud teavikute tähtaegu võib pikendada kohapeal, telefoni või e-posti teel.

  Suure nõudlusega teavikute saamiseks (õppimiseks, enesetäiendamiseks) on lugejal võimalik panna end järjekorda.

  Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma, nende rikkumisest või hävimisest teatama raamatukoguhoidjale.

  Teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb lugejal see asendada hinnalt samaväärse eksemplari, koopia või teavikuga, mille raamatukoguhoidja on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud.

  Raamatukogu võib nõuda tagastamata või rikutud teaviku hinna tasumist kuni 10-kordses ulatuses.

  • Enamnõutavate teavikute ainueksemplare, ajalehti ja ajakirjade viimaseid numbreid ning eriti väärtuslikke teavikuid kasutatakse ainult raamatukogus.

 

Teavikute kohalkasutus

 

  • Raamatukogus on lugejate kasutuses lugemistuba 14 töökohaga.
  • Ainult kohalkasutuseks on eriti väärtuslikud teatmeteosed ja ajalehed.
  • Ajakirju saab lugeda nii kohapeal kui ka koju laenutada.
  • Päringuid saab esitada kohapeal suuliselt, telefonitsi numbril 792 0394 ja e-posti aadressil raamat@vkuuste.ee